SQL UNION

Tanım;

  • UNION operatörü birden fazla sorguyu birleştirmek için kullanılır.
  • UNION ALL 'dan tek farkı tekrar eden verileri birkez alır !
  • SELECT sorgularında olduğu gibi birleştirme yapılırken filtreleme ifadeleri kullanılabilir. ( where, order by, between... )


UNION terimini kullanırken şunlara dikkat edelim;

  1. Sorgu birleştirme işlemi sadece SELECT ifadelerin yapılır.
  2. Birleştirme yapılacak tabloların sütun sayıları ve sütun isimleri aynı olmalıdır.
  3. Birleştirme yapılacak tabloların sütun sırasıda aynı olmalıdır.
  4. Birleştirilen sorgularda tekrar eden veriler birkez alınır.


Yazım Kuralı;

SELECT [sütun-adları] FROM [tablo-adı]
UNION
SELECT [sütun-adları] FROM [tablo-adı]


Birleştirme yapacağımız 2 tablo aşağıdaki gibi olsun;

dersler1 tablosu;

iddersAdi
1Java
2Python

dersler2 tablosu;

iddersAdi
1PHP
2SQL


Giriş;

SELECT * FROM dersler1 
UNION 
SELECT * FROM dersler2


Çıkış;

iddersAdi
1Java
2Python
1PHP
2SQL
Girl Eating Pizza

If you are preparing for a job interview in the database field, it is important to be familiar with SQL (Structured Query Language) and NoSQL (Not Only SQL) databases. In this article, we will provide

Girl Eating Pizza

Web uygulamalarında büyük veri kümelerini sayfalandırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir.

Girl Eating Pizza

SQL cursor pagination, bir SQL sorgusunun sonuçlarını sayfa sayfa veya belirli bir aralıkta getirmek için kullanılan bir tekniktir.

Girl Eating Pizza

Yaygın SQL sorgularına bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bunlar, SQL ile gerçekleştirebileceğiniz sorgu türlerinin yalnızca birkaç örneğidir.

Girl Eating Pizza

Postgres olarak da bilinen PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Girl Eating Pizza

SQL VIEW, birkaç tablonun birleştirilmesiyle oluşturulan bir tablonun bir görüntüsüdür. Kullanıcıların veritabanındaki verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde görüntülemesine yardımcı olur.

Girl Eating Pizza

SQL'de COALESCE fonksiyonu, bağımsız değişkenleri arasında boş olmayan ilk ifadeyi döndüren yerleşik bir fonksiyondur.

Girl Eating Pizza

MySQL CHAR_LENGTH() fonksiyonu, verilen string değerin karakter uzunluğunu geri döndürür.

Girl Eating Pizza

MySQL COALESCE() fonksiyonu, bir ifade listesindeki ilk boş olmayan değeri döndürmek için kullanılır. NULL değerini 0 yapmak içinde kullanılır.