SQL UNION

Tanım;

  • UNION operatörü birden fazla sorguyu birleştirmek için kullanılır.
  • UNION ALL 'dan tek farkı tekrar eden verileri birkez alır !
  • SELECT sorgularında olduğu gibi birleştirme yapılırken filtreleme ifadeleri kullanılabilir. ( where, order by, between... )


UNION terimini kullanırken şunlara dikkat edelim;

  1. Sorgu birleştirme işlemi sadece SELECT ifadelerin yapılır.
  2. Birleştirme yapılacak tabloların sütun sayıları ve sütun isimleri aynı olmalıdır.
  3. Birleştirme yapılacak tabloların sütun sırasıda aynı olmalıdır.
  4. Birleştirilen sorgularda tekrar eden veriler birkez alınır.


Yazım Kuralı;

SELECT [sütun-adları] FROM [tablo-adı]
UNION
SELECT [sütun-adları] FROM [tablo-adı]


Birleştirme yapacağımız 2 tablo aşağıdaki gibi olsun;

dersler1 tablosu;

iddersAdi
1Java
2Python

dersler2 tablosu;

iddersAdi
1PHP
2SQL


Giriş;

SELECT * FROM dersler1 
UNION 
SELECT * FROM dersler2


Çıkış;

iddersAdi
1Java
2Python
1PHP
2SQL