MATLAB while

Tanım ;

Bir ya da bir grup deyimin, belli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanması için kullanılan bir denetim yapısıdır.örnek kullanım ;
while koşul

koşul sağlanıncaya kadar yapılacak komutlar,işlemler

endKomut Ekranı ;

>> toplam=0  %toplam değişkeni tutuyoruz toplamın ilk değeri 0 dan başlattık

toplam =

   0

>> while toplam<100  %verdiğimiz koşul toplamın 100'den küçük olması toplam 100'e eşit yada büyük olana kadar bu döngü devam edecektir

sayi=input('sayı giriniz :')  %klavyeden sayi girişi alıyoruz
toplam=toplam+sayi       %kalvyeden her girdiğimiz değerler toplamı 100'den küçük olduğu sürece klavyeden değer alınıp bir önceki toplama eklenir
fprintf('Toplam = %d\n',toplam)

end

sayı giriniz :20 %ilk girdiğimiz değer 20 100'den küçük olduğu için yeniden sayı girmemiz bekleniyor

sayi =

  20


toplam =

  20

Toplam = 20

sayı giriniz :30  %klavyeden girdiğimiz 30 sayısı toplam olan 20 ile toplanır 100'den küçük olduğu için tekrar sayı gireriz 

sayi =

  30


toplam =

  50

Toplam = 50

sayı giriniz :40  %klavyeden girdiğimiz 40 sayısı toplam olan 50 ile toplanır 100'den küçük olduğu için tekrar sayı gireriz 

sayi =

  40


toplam =

  90

Toplam = 90


sayı giriniz :10 %yeniden girdiğimiz değer toplam=90 ile toplanır

sayi =

  10


toplam =

  100

Toplam = 100  %toplam 100'e ulaştı döngü sağlandı ve döngünün sonuna geldik 
Girl Eating Pizza

Bir değişkene bağlı olarak birden fazla koşul vermek için kullanılır. Burada matlab switch-case örnekleri bulabilirsiniz.

Girl Eating Pizza

imshow() deyimi bir resmi görüntülememizi sağlar.Komut Ekranı &gt&gt imshow(img) %daha önce img değişkinene atadığımız resimi imshow() yardımıyla görüntületiyor

Girl Eating Pizza

imread() deyimi MATLAB ortamında bir redim verisinin bir değişkene atanmasını sağlar.Resim verisinin her bir pikseli oluşturduğumuz değişkene matris biçiminde aktarıl?

Girl Eating Pizza

edit komutu bir editör sayfası açmamıza ve kodları buraya yazma imkanı verir bize.Bu editör sayfasının ismini verdikten sonra .m uzantısını belirtmemiz gerekmektedir.K

Girl Eating Pizza

diary komutu dosya oluşturmamızı ve veriler yazmamızı sağlar. Komut Ekranı &gt&gt diary kodsozluk.txt % kodsozluk adında bir .txt dosyası oluşturdukdisp(KodSozluk ar

Girl Eating Pizza

switch-case yapısı if-else yapısına çok benzer.Program akışının birden çok koşula bağlı olduğu durumlarda if- else yerine switch-case kullanmak daha mantıklı olur.

Girl Eating Pizza

sqrt() deyimi bir sayının karekökünü almamıza yarar. Komut Ekranı &gt&gt x=9x = 9&gt&gt sqrt(x) % x değişkenine atadığımız 9 sayısının kareköükünü alı

Girl Eating Pizza

msgbox() MATLABda ekrana bir mesaj kutusu oluşturmamızı sağlar,örnek verecek olursak Yazım kuralımsgbox(Mesaj,Mesaj Başlığı) Komut Ekranı &gt&gt msgbox(KodSozluk,MATL

Girl Eating Pizza

min() deyimi bir matrisin her bir sütünündaki en küçük elemanı bize gösterir. Komut Ekranı &gt&gt A=[4 9 5-2 3 17 2 0]A = 4 9 5 -2 3 1 7