MATLAB while

Tanım ;

Bir ya da bir grup deyimin, belli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanması için kullanılan bir denetim yapısıdır.örnek kullanım ;
while koşul

koşul sağlanıncaya kadar yapılacak komutlar,işlemler

endKomut Ekranı ;

>> toplam=0  %toplam değişkeni tutuyoruz toplamın ilk değeri 0 dan başlattık

toplam =

   0

>> while toplam<100  %verdiğimiz koşul toplamın 100'den küçük olması toplam 100'e eşit yada büyük olana kadar bu döngü devam edecektir

sayi=input('sayı giriniz :')  %klavyeden sayi girişi alıyoruz
toplam=toplam+sayi       %kalvyeden her girdiğimiz değerler toplamı 100'den küçük olduğu sürece klavyeden değer alınıp bir önceki toplama eklenir
fprintf('Toplam = %d\n',toplam)

end

sayı giriniz :20 %ilk girdiğimiz değer 20 100'den küçük olduğu için yeniden sayı girmemiz bekleniyor

sayi =

  20


toplam =

  20

Toplam = 20

sayı giriniz :30  %klavyeden girdiğimiz 30 sayısı toplam olan 20 ile toplanır 100'den küçük olduğu için tekrar sayı gireriz 

sayi =

  30


toplam =

  50

Toplam = 50

sayı giriniz :40  %klavyeden girdiğimiz 40 sayısı toplam olan 50 ile toplanır 100'den küçük olduğu için tekrar sayı gireriz 

sayi =

  40


toplam =

  90

Toplam = 90


sayı giriniz :10 %yeniden girdiğimiz değer toplam=90 ile toplanır

sayi =

  10


toplam =

  100

Toplam = 100  %toplam 100'e ulaştı döngü sağlandı ve döngünün sonuna geldik