MATLAB min()

Tanım ;

min() deyimi bir matrisin her bir sütünündaki en küçük elemanı bize gösterir.


Komut Ekranı ;

>> A=[4 9 5;-2 3 1;7 2 0]

A =

   4   9   5
  -2   3   1
   7   2   0


>> min(A)

ans =

  -2   2   0

% -ilk sütünda en küçük -2
  -ikinci sütünda en küçük 2
  -üçüncü sütünda en küçük 0'yi bize gösterdi.