MATLAB switch-case

Tanım ;

switch-case yapısı if-else yapısına çok benzer.Program akışının birden çok koşula bağlı olduğu durumlarda if- else yerine switch-case kullanmak daha mantıklı olur.Verdiğimiz örnekte aradaki farkı daha iyi belirtmeye çalışacağız.Örnek Kullanım ;

switch (ifade)

case durum1
yapılacak iş

case durum2
yapılacak iş

  .
  .
  .
case durumN
yapılacak iş

otherwise 
belirttiğimiz durumlar dışındaki her şey için yapılacak iş

endKomut Ekranı ;

>> sayi = input('1-10 arasında sayı giriniz ='); %Klavyeden giriş alıyoruz


switch (sayi)  %belirttiğimiz koşul klavyeden girdiğimiz sayıya bağlı olacaktır

case {1,3,5,7,9} %durumları belirtiyoruz
disp('sayi tek');

case {2,4,6,8,10}
disp('sayi çift');


otherwise   %klavyeden beklediğimizin dışında bir değer girilmesi durumunda yapılacak işi belirtir
disp('girdiğiniz sayısının 1-10 arasında olmasına dikkat ediniz!');

end
1-10 arasında sayı giriniz =4 %4 sayısını klavyede kendimiz girdik
sayi çift   %sonucunu gördük :)