MATLAB switch-case

Tanım ;

switch-case yapısı if-else yapısına çok benzer.Program akışının birden çok koşula bağlı olduğu durumlarda if- else yerine switch-case kullanmak daha mantıklı olur.Verdiğimiz örnekte aradaki farkı daha iyi belirtmeye çalışacağız.Örnek Kullanım ;

switch (ifade)

case durum1
yapılacak iş

case durum2
yapılacak iş

  .
  .
  .
case durumN
yapılacak iş

otherwise 
belirttiğimiz durumlar dışındaki her şey için yapılacak iş

endKomut Ekranı ;

>> sayi = input('1-10 arasında sayı giriniz ='); %Klavyeden giriş alıyoruz


switch (sayi)  %belirttiğimiz koşul klavyeden girdiğimiz sayıya bağlı olacaktır

case {1,3,5,7,9} %durumları belirtiyoruz
disp('sayi tek');

case {2,4,6,8,10}
disp('sayi çift');


otherwise   %klavyeden beklediğimizin dışında bir değer girilmesi durumunda yapılacak işi belirtir
disp('girdiğiniz sayısının 1-10 arasında olmasına dikkat ediniz!');

end
1-10 arasında sayı giriniz =4 %4 sayısını klavyede kendimiz girdik
sayi çift   %sonucunu gördük :)

Girl Eating Pizza

Bir değişkene bağlı olarak birden fazla koşul vermek için kullanılır. Burada matlab switch-case örnekleri bulabilirsiniz.

Girl Eating Pizza

imshow() deyimi bir resmi görüntülememizi sağlar.Komut Ekranı &gt&gt imshow(img) %daha önce img değişkinene atadığımız resimi imshow() yardımıyla görüntületiyor

Girl Eating Pizza

imread() deyimi MATLAB ortamında bir redim verisinin bir değişkene atanmasını sağlar.Resim verisinin her bir pikseli oluşturduğumuz değişkene matris biçiminde aktarıl?

Girl Eating Pizza

edit komutu bir editör sayfası açmamıza ve kodları buraya yazma imkanı verir bize.Bu editör sayfasının ismini verdikten sonra .m uzantısını belirtmemiz gerekmektedir.K

Girl Eating Pizza

diary komutu dosya oluşturmamızı ve veriler yazmamızı sağlar. Komut Ekranı &gt&gt diary kodsozluk.txt % kodsozluk adında bir .txt dosyası oluşturdukdisp(KodSozluk ar

Girl Eating Pizza

switch-case yapısı if-else yapısına çok benzer.Program akışının birden çok koşula bağlı olduğu durumlarda if- else yerine switch-case kullanmak daha mantıklı olur.

Girl Eating Pizza

sqrt() deyimi bir sayının karekökünü almamıza yarar. Komut Ekranı &gt&gt x=9x = 9&gt&gt sqrt(x) % x değişkenine atadığımız 9 sayısının kareköükünü alı

Girl Eating Pizza

msgbox() MATLABda ekrana bir mesaj kutusu oluşturmamızı sağlar,örnek verecek olursak Yazım kuralımsgbox(Mesaj,Mesaj Başlığı) Komut Ekranı &gt&gt msgbox(KodSozluk,MATL

Girl Eating Pizza

min() deyimi bir matrisin her bir sütünündaki en küçük elemanı bize gösterir. Komut Ekranı &gt&gt A=[4 9 5-2 3 17 2 0]A = 4 9 5 -2 3 1 7