MATLAB Switch-Case Kullanım Örnekleri

Tanım

 • Bir değişkene bağlı olarak birden fazla koşul vermek için kullanılır.
 • İF-ELSEIF-ELSE kullanımına göre daha pratiktir.

 

1. Örnek

harf_notu = 'BB';
  switch(harf_notu)
  case 'AA' 
   fprintf('Geçtin!\n' );
  case 'BA' 
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'BB' 
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'CB'
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'CC' 
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'DC' 
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'DD' 
   fprintf('Sorumlu Geçtin\n' );
  case 'FD' 
   fprintf('Kaldın\n' );
  case 'FF' 
   fprintf('Kaldın\n' );
  otherwise
   fprintf('Geçersiz Harf Notu\n' );
  end

 

1.Çıktı

Geçtin

 

2. Örnek

x = [12 64 24];
plottype = 'pie3';

switch plottype
case 'bar'
bar(x)
title('Bar Graph Örneği')
case {'pie','pie3'}
pie3(x)
title('Pie Chart Örneği')
otherwise
warning('Tanımlanmayan Plot Tipi.')
end

 

2. Çıktı

matlab-switch-case-ornekleri1

 

3. Örnek

sonuc = 52;

switch(sonuc)
case 52
disp('sonuc 52')
case {52, 78}
disp('sonuc 52 veya 78')
end

 

3. Çıkış

sonuc 52