MATLAB Switch-Case Kullanım Örnekleri

Tanım

 • Bir değişkene bağlı olarak birden fazla koşul vermek için kullanılır.
 • İF-ELSEIF-ELSE kullanımına göre daha pratiktir.

 

1. Örnek

harf_notu = 'BB';
  switch(harf_notu)
  case 'AA' 
   fprintf('Geçtin!\n' );
  case 'BA' 
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'BB' 
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'CB'
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'CC' 
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'DC' 
   fprintf('Geçtin\n' );
  case 'DD' 
   fprintf('Sorumlu Geçtin\n' );
  case 'FD' 
   fprintf('Kaldın\n' );
  case 'FF' 
   fprintf('Kaldın\n' );
  otherwise
   fprintf('Geçersiz Harf Notu\n' );
  end

 

1.Çıktı

Geçtin

 

2. Örnek

x = [12 64 24];
plottype = 'pie3';

switch plottype
case 'bar'
bar(x)
title('Bar Graph Örneği')
case {'pie','pie3'}
pie3(x)
title('Pie Chart Örneği')
otherwise
warning('Tanımlanmayan Plot Tipi.')
end

 

2. Çıktı

matlab-switch-case-ornekleri1

 

3. Örnek

sonuc = 52;

switch(sonuc)
case 52
disp('sonuc 52')
case {52, 78}
disp('sonuc 52 veya 78')
end

 

3. Çıkış

sonuc 52
Girl Eating Pizza

Cluster modülü sayesinde, birden fazla CPU çekirdeğinden yararlanarak bir Node.js uygulamasının performansını ve ölçeklenebilirliğini geliştirmek için kullanılabilir.

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Üs sonuçunu $s4 registerına kaydeder. Kod.datax .word 701y .word 701.textmain addi $16,$0,0 # i degeri ( üs ka

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar. Kod# örnek program yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu d

Girl Eating Pizza

PS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar.Üs sonuçunu $s0 registerına kaydeder. Kod.datastr .asciiz x=str1 .asciiz

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicspublic class ucgen extends Applet implements Runnable{ private int x int y int z int t

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicsimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseListenerimport java.awt.event.MouseMotionListen

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseMotionListenerpublic class mouseekseni extends Applet implements MouseMo

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletpublic class merdiven extends Applet { public void paint(Graphics a){ int sayac=0 //TOP NASIL ZIPLATILIR

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.*import javax.swing.JOptionPanepublic class Joptionapplet extends Applet { String sayi1,sayi2 int buyuksayi public void ini