MATLAB imread()

Tanım ;

imread() deyimi MATLAB ortamında bir redim verisinin bir değişkene atanmasını sağlar.Resim verisinin her bir pikseli oluşturduğumuz değişkene matris biçiminde aktarılır.


Komut Ekranı ;

>> img=imread('C:\Users\KodSozluk\Desktop\kodsozluk_logo.jpg')

%imread('dosya yolunu buraya yazıyoruz')  bunu img değişkenine atadık
%enter'a bastığımız anda resmin herbir pikselinin matris olarak aktarıldığını göreceğiz