MATLAB imshow()

Tanım ;

imshow() deyimi bir resmi görüntülememizi sağlar.


Komut Ekranı ;

>> imshow(img)   %daha önce img değişkinene atadığımız resimi imshow() yardımıyla görüntületiyoruz


Ekran Çıktısı ;