MATLAB triu()

Tanım ;

triu() deyimi bir matrisin üst üçgensel matrisini oluşturmamızı sağlar.Komut Ekranı ;

>> A=[3 -2 5;-1 2 3;5 4 3]   %ilk önce A matrisi oluşturduk 

A =

   3  -2   5
  -1   2   3
   5   4   3


>> triu(A)        %burada ise A matrisinin üst üçgensel matrisini oluşturduk.

ans =

   3  -2   5
   0   2   3
   0   0   3