MATLAB tril()

Tanım ;

tril() deyimi bir matrisin alt üçgensel matrisini oluşturmamızı sağlar.Komut Ekranı ;

>> A=[3 -2 5;-1 2 3;5 4 3] %ilk önce bir A matrisi oluşturduk

A =

   3  -2   5
  -1   2   3
   5   4   3

>> tril(A)        % A matrisinin alt üçgensel matrisini oluşturduk

ans =

   3   0   0
  -1   2   0
   5   4   3