MATLAB sum()

Tanım ;

sum() deyimi bir matrisin her bir sütunun değerlerini toplar.Komut Ekranı ;

>> A=[3 -2 5;-1 2 3;5 4 3]   % bir A matrisi oluşturduk

A =

   3  -2   5
  -1   2   3
   5   4   3


>> sum(A)        

ans =

   7   4  11      % görüldüğü gibi herbir sütunun toplamını verdi sonuç olarak bize