MATLAB sortrows()

Tanım ;

sortrows() deyimi bir matrsin belirttiğimiz sütuna göre sıralanmasını sağlar.Komut Ekranı ;

>> A=[4 9 5;-2 3 1;7 2 0] % bir A matrisi oluşturduk

A =

   4   9   5
  -2   3   1
   7   2   0


>> sortrows(A,2)   % (A,2)burada A matrisimizi 2 ise 2.sütüna göre sıralama yapmamızı belirtiyor(bunu sıralamak istediğimiz sütüna göre değiştirebiliriz)

ans =

   7   2   0    % sonuç olarak baktığımızda 2. sütünün sırasına göre matrisimiz değişti
  -2   3   1
   4   9   5