MATLAB sort()

Tanım ;

sort() deyimi bir matrisin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sütün boyunca sıralamamızı sağlar.Komut Ekranı ;

>> A=[4 9 5;-2 3 1;7 2 0]  

A =

   4   9   5
  -2   3   1
   7   2   0>> sort(A)      % görüldüğü üzere A matrisini elemanlarına göre küçükten büyüğe göre sıralamış olduk

ans =

  -2   2   0
   4   3   1
   7   9   5