MATLAB poly()

Tanım ;

poly() komutu bir matrisin karakteristik denklemini verir bize.Komut Ekranı ;

>> A=[4,4,1;2,3,1;3,5,2];
>> poly(A)     % A matrisinin karakteristik denklemini alıyoruz

ans =  

    1.0000   -9.0000   10.0000   -1.0000   % sonuç olarak bu değerleri buluruz