MATLAB max()

Tanım ;

max() deyimi bir matrisin herbir sütündaki en büyük elemanını bize gösterir.


Komut Ekranı ;

>> A=[4 9 5;-2 3 1;7 2 0]

A =

   4   9   5
  -2   3   1
   7   2   0


>> max(A) 

ans =

   7   9   5

% -ilk sütündan en büyük 7
  -ikinci sütündan en büyük 9
  -üçüncü sütündan en büyük 5'i bize göstermiştir