MATLAB length()

Tanım ;

length() deyimi bir vektörün eleman sayısını,bir matrisin ise sütün sayısını bize verir.Komut Ekranı ;

>> A=[4 9 5;-2 3 1;7 2 0]  % A matrisimiz

A =

   4   9   5
  -2   3   1
   7   2   0


>> length(A)  % A matrisinin sütün sayısını istiyoruz

ans =

   3