MATLAB input()

Tanım ;

input() deyimini klavyeden bir değer girişi almak için kullanırız.Komut Ekranı ;

>> sayi=input('klavyeden sayi giriniz :')

klavyeden sayi giriniz :4  % 4 değerini klavyeden biz kendimiz giriyoruz

sayi =

   4          % klavyeden girdiğimiz değer sayi değişkenine eşitlenir