MATLAB input()

Tanım ;

input() deyimini klavyeden bir değer girişi almak için kullanırız.Komut Ekranı ;

>> sayi=input('klavyeden sayi giriniz :')

klavyeden sayi giriniz :4  % 4 değerini klavyeden biz kendimiz giriyoruz

sayi =

   4          % klavyeden girdiğimiz değer sayi değişkenine eşitlenir

Girl Eating Pizza

Bir değişkene bağlı olarak birden fazla koşul vermek için kullanılır. Burada matlab switch-case örnekleri bulabilirsiniz.

Girl Eating Pizza

imshow() deyimi bir resmi görüntülememizi sağlar.Komut Ekranı &gt&gt imshow(img) %daha önce img değişkinene atadığımız resimi imshow() yardımıyla görüntületiyor

Girl Eating Pizza

imread() deyimi MATLAB ortamında bir redim verisinin bir değişkene atanmasını sağlar.Resim verisinin her bir pikseli oluşturduğumuz değişkene matris biçiminde aktarıl?

Girl Eating Pizza

edit komutu bir editör sayfası açmamıza ve kodları buraya yazma imkanı verir bize.Bu editör sayfasının ismini verdikten sonra .m uzantısını belirtmemiz gerekmektedir.K

Girl Eating Pizza

diary komutu dosya oluşturmamızı ve veriler yazmamızı sağlar. Komut Ekranı &gt&gt diary kodsozluk.txt % kodsozluk adında bir .txt dosyası oluşturdukdisp(KodSozluk ar

Girl Eating Pizza

switch-case yapısı if-else yapısına çok benzer.Program akışının birden çok koşula bağlı olduğu durumlarda if- else yerine switch-case kullanmak daha mantıklı olur.

Girl Eating Pizza

sqrt() deyimi bir sayının karekökünü almamıza yarar. Komut Ekranı &gt&gt x=9x = 9&gt&gt sqrt(x) % x değişkenine atadığımız 9 sayısının kareköükünü alı

Girl Eating Pizza

msgbox() MATLABda ekrana bir mesaj kutusu oluşturmamızı sağlar,örnek verecek olursak Yazım kuralımsgbox(Mesaj,Mesaj Başlığı) Komut Ekranı &gt&gt msgbox(KodSozluk,MATL

Girl Eating Pizza

min() deyimi bir matrisin her bir sütünündaki en küçük elemanı bize gösterir. Komut Ekranı &gt&gt A=[4 9 5-2 3 17 2 0]A = 4 9 5 -2 3 1 7