MATLAB if-else

Tanım ;

if-else deyimi verdiğimiz koşulun sağlanması ve sağlanmaması durumda neler yapılacağını belirtmemizi sağlar.


örnek kullanım ;
if koşul

koşul sağlanıyorsa yapılacak işlemler,komutlar

else

koşul sağlanmıyorsa yapılacak işlemler,komutlar

end


Komut Ekranı ;

>> sayi=input('sayı giriniz :');
sayı giriniz :10

>> if sayi%2=0  % sayi değişkeninin mod'u 0 eşitse koşulu verdik

disp('sayi çift')   % koşul sağlanıyorsa sayi çift çıktısı verir

else

disp('sayi tek')      % koşul sağlanmıyorsa sayi tek çıktısı verir

end

sayi çift   % sayi değişkeninin modu 0'a eşit olduğu için sayi çift çıktısı verdi