MATLAB diag()

Tanım ;

diag() deyimi bir kare matrisin köşegen elemanlarını bir sütun vektöre atar. Ya da bir vektör ise köşegenleri bu vektörün elemanlarından oluşan bir köşegen matris oluşturur.

Komut Ekranı ;

>> A=[3 -2 5;-1 2 3;5 4 3]

A =

   3  -2   5   % bu satırdan 3
  -1   2   3   % bu satırdan 2
   5   4   3   % bu satırdan 3'ü aldık


>> diag(A)

ans =

   3
   2
   3