MATLAB Değişkenler

Tanım ;

MATLAB'da değişken tanımlarken tip tanımlamaya(int,double,float) ihtiyaç yoktur.Tanımladığımız değişken aslında bir matristir.


Komut Ekranı ;

>>x=5  //görüldüğü üzere değişken tipi tanımlamadan doğrudan değişkenin adını ve değerini yazıyoruz
>>y=10  //Aslında bu oluşturduğumuz değişkenler 1x1'lik matrislerdir


>> a=1:10  //1'den 10'a kadar bir a değişkeni tanımladık

  a =
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


>> b=0:5:30 //0'dan başlayıp 30'a kadar 5'er 5'er artan bir b değişkeni tanımladık

  b =
    0 5 10 15 20 25 30


>> c=[1:4 ; 5:8] //1'den 4'e ve 5'ten 8'e 2x4'lük bir matris oluşturduk

  c=
   1 2 3 4
   5 6 7 8