Python while

Tanım;

Python programlama dilindeki while döngüsü,

bir ya da bir grup deyimin, belli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanması için kullanılan bir denetim yapısıdır.


Yazım kuralı;

while koşul:
  yapılacak işlerGiriş;

kosul = 1;

while kosul<10:      #koşul 10'dan küçük olduğu sürece çalıştır.
  print "KodSozluk"
  kosul = kosul + 1   # koşulu 1 artırıyoruz, arttırmazsak döngü sonsuza girir.


Çıkış;

KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk
KodSozluk