Python ord() ve chr() fonksiyonları

Karakteri kodlanmış ascii veya unicode'a dönüştürmek ord() ve chr() ile yapılabilir. Ascii , bilgisayardaki her latin karakterine bir sayı veren çok eski bir bilgi işlem standardıdır.

Ascii tablosu aşağıda gösterilmiştir.
ASCII Tablosu

Python metin karakterlerini ascii karakter değerlerine dönüştürebilirsiniz.
Dönüştürme işleminde ord() ve chr() yöntemlerini kullanabilirsiniz.

>>> print(ord('a'))
97
>>> print(chr(97))
a
>>>
>>> # tersine işlem yapma
>>>
>>> print(str(ord('a')))
97
>>> print(chr(ord('a')))
a
>>>

Python üst düzey bir programlama dili olduğu için pratikte muhtemelen ascii tablolarını çok fazla kullanmayacaksınız.