Python List.reverse()

Tanım:

Listedeki elemanların yerlerini ters çeviren metotdur, yani yer değiştirmedir.

  • Örneğin elimizdeki liste küçükten büyüğe doğru sıralanmış ama biz listemizi büyükten küçüge istiyorsak bu metotdu kullanırız.


Giriş:

liste=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
print(liste)
liste.reverse()
print(liste)


Çıkış:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]