Python List.sort()

Tanım:

Listedeki elemanları sıralayan metotdur.

  • Örneğin rasgele oluşturulmuş bir liste var biz listemizi küçükten büyüğe sıralamak için sort fonksiyonunu kullanırız.


Giriş:

liste=[23,40,1,123,14,51,23,1]
print(liste)
liste.sort()
print(liste)


Çıkış:

[23, 40, 1, 123, 14, 51, 23, 1]
[1, 1, 14, 23, 23, 40, 51, 123]