Python Variable (Değişken)

Tanım;

  • Bir veriyi içerisinde depolayan birime değişken denir.
  • Python'da değişken tanımlarken herhangi bir sayısal, metin ya da liste tanımı yapmak zorunda değiliz.
  • Tanımladığımız değişkene göre veri tipi şekil alır.


Giriş;

tamSayi = 10   #integer

karakter = 'a'   #char

cumle = "Bu bir cümledir."   #string

ondalikSayi = 2.5   #float

print tamSayi


Çıkış;

10