Python type()

Tanım;

Parametre olarak aldığı değişkenin veri tipini geri döndüren Python fonksiyonudur.


Giriş;

degisken = "KodSozluk"

print type(degisken)


Çıkış;

<type 'str'>