Python tuple()

Tanım;

  • Bu fonksiyon parametre olarak aldığı şeyi Demete (tuple) çevirmemize yarar.
  • Parametre olarak aldığı şeyler Dizi yada String değişkendir.
  • String olarak aldığını değişkeni karakterlere ayırıp Demet haline çevirir.


Giriş;

demet = tuple(["Java","Python","MATLAB"])  # diziyi demete çevirecek.

print(demet)

demet = tuple("KodSozluk")   # string demet haline çevirecek.

print(demet)


Çıkış;

('Java', 'Python', 'MATLAB')
('K', 'o', 'd', 'S', 'o', 'z', 'l', 'u', 'k')