Python String.upper()

Tanım;

String değişkendeki küçük harfleri büyük harfe çeviren fonksiyondur.


Giriş;

degisken = "KodSozluk"

print degisken.upper()


Çıkış;

KODSOZLUK