Python String.split()

Tanım;

String olarak tanımlanmış değişkeni istenilen kurala göre parçalamamızı sağlayan fonksiyondur.

Parçaladığı değerleri liste şeklinde geri döndürür.

Giriş;

degisken = "KodSozluk Ekibi"

liste = degisken.split(" ")  # string'i boşluklara göre ayırmasını istedik.

print liste


Çıkış;

['KodSozluk', 'Ekibi']