Python String.rstrip()

Tanım;

String değişkenin sonundaki boşlukları silen fonksiyondur.


Giriş;

degisken = "KodSozluk  "

print degisken.rstrip() 


Çıkış;

KodSozluk