Python String.lstrip()

Tanım;

String değişkenin başındaki boşlukları silen fonksiyondur.


Giriş;

degisken = "   KodSozluk"

print degisken
print degisken.lstrip() 


Çıkış;

   KodSozluk
KodSozluk