Python String.lower()

Tanım;

String değişkendeki büyük harfleri küçük harfe çeviren fonksiyondur.


Giriş;

degisken = "KodSozluk"

print degisken.lower()


Çıkış;

kodsozluk