Python String.find()

Tanım;

String olarak tanımlanmış değişkende, baştan sona doğru arananı yeri bulur.

(Bu methodla sözcük yada karakter aratabiliriz)

Aranan bulunduysa ilk indisi(index) döndürür. Eğer string dizgisinde aranan bulamadıysa -1 değeri geri döner.

Her string değişkenin başlangıç indisi 0'dan başlar bunu unutmayalım !


Giriş;

degisken = "KodSozluk Ekibi"

bulunanIndis = degisken.find("S")

print bulunanIndis


Çıkış;

3