Python String.count()

Tanım;

String değişkende belirledğimiz karakter yada sözcüğün değişkende kaç tane olduğu bulmamıza yardımcı olan fonksiyondur.

Küçük ve büyük harfe bakarak arar dikkat edelim :)


Giriş;

degisken = "KodSozluk Ekibi"

miktar = degisken.count("k")

print miktar


Çıkış;

2