Python raw_input()

Tanım;

raw_input() fonksiyonu klavye aracılığı ile kullanıcıdan veri alınmasını sağlar.


Giriş;

alinanVeri = raw_input("Veri Giriniz ")

print alinanVeri


Çıkış;

Veri Giriniz = {girilen değer}