Python print()

Tanım;

 • Ekrana yazı yazdırılmasını sağlayan bir fonksiyon olmaksızın birden fazla işlevide vardır.
 • Şunuda unutmayalım Python 2 print() fonksiyonunu parantezleri olmadanda kullabilirsiniz ama Python 3'te bu parantez zorunludur.
 • Şimdi burda ekrana yazı yazdırmakla bir örnek verelim.


Giriş;

print ("KodSozluk") #Sözcük Çıkıtı

print (56)      #Tamsayı Çıktısı

print (5.6)     #Ondalıklı Sayı Çıktısı


Çıkış;

KodSozluk

56

5.6print() fonksiyounu birden fazla parametrede alabilir. Bu aldığı parametre yene bildiğimiz ekrana yazma işlevi yapar. Hepsinin yanyana bir boşluk bırakarak yazdırır,

örnek verelim;


Giriş;

print ("KodSozluk", "Ekibi")


Çıkış;

KodSozluk Ekibi


Yukardaki örnekte parametrelerin arasına koyduğu boşluğu biz belirleyebiliyoruz. Bunu belirlemek için print() fonksiyonunun son parametresine sep=" " parametresini yazıyoruz. Örnek verelim;


Giriş;

print ("KodSozluk", "Ekibi",sep="-")


Çıkış;

KodSozluk-Ekibi


Son olarak print() fonksiyonunun % operatörüyle özel yazdırma biçimi göstereceğim.


integer%d, %iTam Sayılar
string%sKarakter Dizileri/Metin
float%f , %eVirgüllü Sayılar
char%cKarakter
octal%oOctal (8’lik Sayı Sistemi)


Örnek vermeden önce üsteki özel biçimlerin karşılıklarını bilmeniz gerekecektir.

Örnek verelim;


Giriş;

print ("%d kere %s" % (41,"KodSozluk") )


Çıkış;

41 kere KodSozluk