Python List.pop()

Tanım;

Listeden eleman silmek için kullanılan fonksiyondur.

Parametre olarak aldığı indisteki eleman silip, silinen elemanın değerini geri döndürür, Eğer parametre almazsa listenin son elemanını silip, silinen elemanın değerini geri döndürür.


Giriş;

liste = ["Java","Python","C++","C#","PHP"]

silinenEleman = liste.pop()   # listenin sonundaki elemanı silmesini istiyorum.

print ("Listeden Silinen Eleman = ",silinenEleman)

silinenEleman = liste.pop(1)  # listenin 1. indisinde olan elemanı silmek istiyorum.

print ("Listeden Silinen Eleman = ",silinenEleman)


Çıkış;

Listeden Silinen Eleman =  PHP
Listeden Silinen Eleman =  Python