Python List (Listeler)

Tanım;

  • Listeler, içeriside eleman bulunan nesnelerdir.
  • Eleman olarak farklı türden verileri barındırabilirler.
  • Her listenin başlangıç indisi (0) 'dır.
  • Listelerin yazım kuralı [ ] köşeli parantezlerin içinde elemanlar tanımlanır.


Giriş;

liste = ['mehmet','sedef','ayse','serhat','alper']

print (liste)

print ("Listenin 1. Sırasında",liste[0],"var")

print (liste[1:3])    # dizinin 1.indis dahil 3.indis gerisini yazdır.

print (liste[:3])     # dizinin 3.indisinden öncekileri yazdır.

print (liste[3:])     # dizinin 3.indisi dahil sonrakileri yazdır.


Çıkış;

['mehmet', 'sedef', 'ayse', 'serhat', 'alper']
Listenin 1. Sırasında mehmet var
['sedef', 'ayse']
['mehmet', 'sedef', 'ayse']
['serhat', 'alper']