Python List.extend()

Tanım;

List.append() fonksiyonuna benzer listeye eleman ekleme işlemi yapar,

Farkı ise aynı anda birden fazla eleman ekleyebilirsiniz, parametresine göre ekleme işlemi yapan fonksiyondur.

extend() fonksiyonunu parametre olarak liste yada birden fazla eleman alabilir.


Giriş;

liste1 = ["kodsozluk","www.kodsozluk.com"]

liste2 = ["@kodsozluk","copyright"]

liste1.extend(liste2)  # liste1'i liste2 listesine dahil ediyorum.

print ("liste1 Son Hali = ", liste1)


Çıkış;

liste1 Son Hali =  ['kodsozluk', 'www.kodsozluk.com', '@kodsozluk', 'copyright']