Python int()

Tanım;

Parametre olarak aldığı değişkeni integer veri tipine dönüştürmek için kullanılan Python fonksiyonudur.


Giriş;

degisken = "2017"         # string veri tipli değişken

print type(degisken)

degisken = int(degisken)  # string veri tipli değişkenin veri tipini integer veri tipine dönüştürüyoruz.

print type(degisken)


Çıkış;

<type 'str'>
<type 'int'>