Python input()

Tanım;

input() fonksiyonu klavye aracılığı ile kullanıcıdan veri alınmasını sağlar.


Giriş;

alinanVeri = input("Veri Giriniz ")

print alinanVeri


Çıkış;

Veri Giriniz = {girilen değer}