Python if-elif-else

Tanım;

Bazen program içerisinde iki veya daha fazla ifadenin karşılaştırılması gerekebilir. Bu durumdan dolayı bütün programlama dillerinde karşılaştırma deyimleri mevcuttur. Bunun için Python'da if-elif-else deyimleri kullanılır.


Yazım kuralı;

if koşul1:
  yapılacak işler
elif koşul2:
  yapılacak işler
else
  hiçbir koşul sağlanmıyorsa yapılacak işler


Giriş;

a = 5
b = 6

if a == b:            # a ve b eşitse burası çalışır
  print "eşit"
elif a > b:           # a b'den büyükse burası çalışır
  print "a büyük b'den"
else:              # hiçbir karşılaştırma sağlamıyorsa burası çalışır
  print "b büyük a'dan"


Çıkış;

b büyük a'dan