Python float()

Tanım;

Parametre olarak aldığı integer değişkeni, float veri tipine dönüştüren Python fonksiyonudur.


Giriş;

degisken = 2017             # integer veri tipli değişken tanımladık.

print type(degisken)

degisken = float(degisken)  # integer değişkeni float veri tipine dönüştürdük.

print type(degisken)


Çıkış;

<type 'int'>
<type 'float'>