Python break

Tanım;

Python'da break ifadesi, switch,while veya for gibi döngü ve deyimlerin sonlandırılmasını sağlar.


Giriş;

for i in range(1,10): 
  
  print i, "dongu"
  
  if i == 5:   # eğer i değişkenimiz 5 olursa for döngüsünden çıkarıyoruz.
    break;


Çıkış;

1 dongu
2 dongu
3 dongu
4 dongu
5 dongu