PIC Assembly Pull-Up Keypad Uygulamasi

Açıklama

 • Kendi yaptığımız pull-up tuş taşımı ( keypad ) ile tuş kontrolü yapan uygulamadır.
 • Bastığımız tuşa karşıklık ikilik tabandaki karşılığını PORTC göstermektedir.
 • PORTC'nin bütün pinleri çıkış yaptık, PORTD 7,6,5,4 pinlerini giriş diğer pinleri çıkış olarak ayarladık.

 

Şekille gösterim

pic-pull-up-keypad-uygulamasi

 

Kod

  LIST P=16F877A
  #INCLUDE <P16F877A.INC>
  __config _CP_OFF &_WDT_OFF &_HS_OSC &_PWRTE_OFF &_LVP_OFF

  SAY0 EQU 0X21
  SAY1 EQU 0X22
  SAY2 EQU 0X23
 
  ORG 0X00
  GOTO MAIN
  ORG 0X04
  GOTO MAIN
  
  
  MAIN
  BANKSEL TRISD
  MOVLW B'11110000'
  MOVWF TRISD
  CLRF TRISC
  BANKSEL PORTD
  CLRF PORTD
  CLRF PORTC
  GOTO LOOP
  
  LOOP
  CLRF PORTC
  CALL SATIR1_SUTUN1
  CALL BEKLE
  GOTO LOOP
  
  
  
  SATIR1_SUTUN1
  MOVLW B'11110111'
  MOVWF PORTD
  BTFSC PORTD,4
  GOTO SATIR1_SUTUN2
  MOVLW .1
  MOVWF PORTC
  RETURN
  
  SATIR1_SUTUN2
  BTFSC PORTD,5
  GOTO SATIR1_SUTUN3
  MOVLW .2
  MOVWF PORTC
  RETURN
  
  SATIR1_SUTUN3
  BTFSC PORTD,6
  GOTO SATIR1_SUTUN4
  MOVLW .3
  MOVWF PORTC
  RETURN
  
  SATIR1_SUTUN4
  BTFSC PORTD,7
  GOTO SATIR2_SUTUN1
  MOVLW .4
  MOVWF PORTC
  RETURN 
  
  SATIR2_SUTUN1
  MOVLW B'111111011'
  MOVWF PORTD
  BTFSC PORTD,4
  GOTO SATIR2_SUTUN2
  MOVLW .5
  MOVWF PORTC
  RETURN
  
  SATIR2_SUTUN2
  BTFSC PORTD,5
  GOTO SATIR2_SUTUN3
  MOVLW .6
  MOVWF PORTC
  RETURN 
  
  SATIR2_SUTUN3
  BTFSC PORTD,6
  GOTO SATIR2_SUTUN4
  MOVLW .7
  MOVWF PORTC
  RETURN 
  
  SATIR2_SUTUN4
  BTFSC PORTD,7
  GOTO SATIR3_SUTUN1
  MOVLW .8
  MOVWF PORTC
  RETURN 
  
  SATIR3_SUTUN1
  MOVLW B'111111101'
  MOVWF PORTD
  BTFSC PORTD,4
  GOTO SATIR3_SUTUN2
  MOVLW .9
  MOVWF PORTC
  RETURN
  
  SATIR3_SUTUN2
  BTFSC PORTD,5
  GOTO SATIR3_SUTUN3
  MOVLW .10
  MOVWF PORTC
  RETURN 
  
  SATIR3_SUTUN3
  BTFSC PORTD,6
  GOTO SATIR3_SUTUN4
  MOVLW .11
  MOVWF PORTC
  RETURN 
  
  SATIR3_SUTUN4
  BTFSC PORTD,7
  GOTO SATIR4_SUTUN1
  MOVLW .12
  MOVWF PORTC
  RETURN   
  
  SATIR4_SUTUN1
  MOVLW B'111111110'
  MOVWF PORTD
  BTFSC PORTD,4
  GOTO SATIR4_SUTUN2
  MOVLW .13
  MOVWF PORTC
  RETURN
  
  SATIR4_SUTUN2
  BTFSC PORTD,5
  GOTO SATIR4_SUTUN3
  MOVLW .14
  MOVWF PORTC
  RETURN 
  
  SATIR4_SUTUN3
  BTFSC PORTD,6
  GOTO SATIR4_SUTUN4
  MOVLW .15
  MOVWF PORTC
  RETURN 
  
  SATIR4_SUTUN4
  BTFSC PORTD,7
  RETURN
  MOVLW .16
  MOVWF PORTC
  RETURN 
  
  BEKLE
  MOVLW .50
  MOVWF SAY0
  BEKLE1
  MOVLW .50
  MOVWF SAY1
  BEKLE2
  MOVLW .50
  MOVWF SAY2
  BEKLE3
  DECFSZ SAY2,F
  GOTO BEKLE3
  DECFSZ SAY1,F
  GOTO BEKLE2
  DECFSZ SAY0,F
  GOTO BEKLE1
  RETURN
  
  
  END