Java Applet ile yapılmış top üzerine gelince topun rengini değiştirme

package kodsozluk;

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseMotionListener;

public class mouseekseni extends Applet implements MouseMotionListener {

  int x,y,dikdortgenx,dikdortgeny,dikdortgenen,dikdortgenboy;
  
  boolean rect1Active;
  
  public void init(){
    
    dikdortgenx=300;
    dikdortgeny=350;
    dikdortgenen=200;
    dikdortgenboy=100;
    
    setSize(800,800); 
    
    addMouseMotionListener(this);
  }
  public void paint(Graphics a){
    
    setBackground(Color.RED);
    if(rect1Active)
      a.setColor(Color.CYAN);
    else
      a.setColor(Color.BLACK);
    a.fillOval(dikdortgenx, dikdortgeny, dikdortgenen, dikdortgenboy);
    a.setColor(Color.CYAN);
    a.drawString("("+x+","+y+")", x, y);
  }

 

  @Override
  public void mouseMoved(MouseEvent me) { // mause hareket ettikçe yapılcaklar
    
    x=me.getX();
    y=me.getY();
    
    if(x>dikdortgenx && x<dikdortgenx+dikdortgenen &&y>dikdortgeny && y<dikdortgeny+dikdortgenboy)
      rect1Active=true;
    else
      rect1Active=false;

    repaint();
    


  }
  
   @Override
  public void mouseDragged(MouseEvent me) {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }
  public void mousePressed (MouseEvent me) {
  
    
    
  }
  
}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.