Java Applet ile yapılmış panel üzerinden girilen 2 sayının en büyüğünü bulan program

package kodsozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import javax.swing.JOptionPane;public class Joptionapplet extends Applet {
  String sayi1,sayi2;
  int buyuksayi;
  public void init(){
    
    sayi1=JOptionPane.showInputDialog("1. sayı= ");
    sayi2=JOptionPane.showInputDialog("2. sayi= ");
   
    
    
  }
  
  public void paint(Graphics a){
    
    if(Integer.parseInt(sayi1)>Integer.parseInt(sayi2))
 buyuksayi=Integer.parseInt(sayi1);
if(Integer.parseInt(sayi2)>Integer.parseInt(sayi1))
     buyuksayi=Integer.parseInt(sayi2);
if(Integer.parseInt(sayi1)==Integer.parseInt(sayi2)){
  
  a.drawString("SAYILAR ESİT = ", 10,50 );
  a.drawString(sayi1,100 , 50);
  
}

else{

   a.drawString("BUYUK SAYI =  ", 10,50 );
  a.drawString(String.valueOf(buyuksayi),100 , 50);
}  
    
  
  
  
  
}
}

Ekran Görüntüsü;