Java Applet ile yapılmış üçgen çizen program

package applet;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;public class ucgen extends Applet implements Runnable{
 
   private int x;
  int y;
  int z; 
  int t;
        int c=600;

  int h=600;
  public void init(){
    
    setSize(600,600);
    
    Thread g=new Thread(this);
    
    g.start();
    
    
  }
  public void paint(Graphics a){
   
    setBackground(Color.black);
    a.setColor(Color.yellow);
   
   a.drawLine(300, 0, x, y);
   a.drawLine(0,600, z, 600);
   a.drawLine(600, 600, h, c);   //TEK DRAWLINE ILE UCGEN YAPILIRMI?
  }
  
  public void run(){
    try{
    
      for (int i = 0; i < 1; i++) {
        
      
 
      for (x = 300; x>0; x--) {
        Thread.sleep(10);
        y+=2;
        repaint();
        
      }
       for (z = 0; z < 600; z++) {
        
        Thread.sleep(10);
        repaint();
      }
  for (h = 600; h> 300; h--) {
          Thread.sleep(10);
          c-=2;
          repaint();
        }
        
        
        
      }
    }catch(Exception f){
      
    }
  }
  
}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.