Java Applet ile yapılmış elips sınır çizgisi üzerinde giden top

package applet;
import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
//import java.util.logging.Level;
//import java.util.logging.Logger;
public class sf extends Applet implements MouseListener,MouseMotionListener{

  
   int r1=50;
  int r2=25;
  public boolean mousetikstop=false;
  public int x=60,y=r2+50,sy=0;
  boolean ileri=true; 
  
  
  public void init(){
    
    
    
    this.setSize(500,500);
    this.setLayout(null);
    addMouseListener(this);
    addMouseMotionListener(this);
  }

  public void zaman(){
    try{
      /*
      if(sy<25 ) d1();
      else if(sy>=25 && sy<50)d2();
      else if(sy>=50 && sy<75)d3();
      else d4();
      if(sy==99)sy=0;
      Thread.sleep(200);
      */      
      
      int a = x-60-r1;
      
      double m = (double) a;
      double n = (double) r1;
      int b=(int) Math.sqrt((1-(m*m)/(n*n))*r2*r2);
      System.out.println(b);
      if( ileri) 
      y=b+50+r2;
      else 
        y=50+r2-b;
       repaint();
       
       if(ileri) x=x+2;
       else x-=2;
       
       if(x>=60+2*r1){
         ileri=false;
       }
       if(x<=60){
         ileri=true;
       }
       Thread.sleep(200);
    }catch(Exception ex){
      
      
      
    }
    
      
  }
  public void paint(Graphics g){
    super.paint(g);
    g.drawOval(60,60,2*r1,2*r2);
    
    g.fillOval(x-10,y,20,20);
    //mousetikstop=true;
    
    zaman();
    repaint();
  }

  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
   
  }

  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
   
    switch(e.getButton()){
      case MouseEvent.BUTTON1:System.exit(2);
      case MouseEvent.BUTTON2:break;
      case MouseEvent.BUTTON3:break;
      default: break;
    }
  }

  @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {
    
  }

  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
    
  }

  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent e) {
    
       
  }

  @Override
  public void mouseDragged(MouseEvent e) {
    
  }

  @Override
  public void mouseMoved(MouseEvent e) {
    
  }
}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.