PIC Assembly Timer2 ile PORTB'ye bağlı ledleri yakıp söndüren uygulama

Açıklama

Timer2 kullanarak PORB bağlı ledleri yakıp söndüren uygulaması yapılmıştır.

Şema

pic-timer2-kullanarak-led-yakip-sondurme

Kod

SAYAC EQU 0X20

ORG 0X00
GOTO PROGRAM
ORG 0X04
GOTO KESME

PROGRAM
BANKSEL TRISB
CLRF TRISB
BANKSEL TRISA
MOVLW 0xFF
MOVWF TRISA
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
CLRF PORTA
BANKSEL PIE1
BSF PIE1,TMR2IE
BANKSEL PR2
MOVLW D'125'
MOVWF PR2
BANKSEL T2CON
MOVLW B'00111100'
MOVWF T2CON
BANKSEL INTCON
BSF INTCON,GIE
BSF INTCON,PEIE
GOTO DONGU

DONGU
GOTO DONGU

KESME
BANKSEL PIR1
BCF PIR1,TMR2IF
BANKSEL PORTB
COMF PORTB,F
RETFIE
END