PIC Assembly Timer2 ile PORTB'ye bağlı ledleri yakıp söndüren uygulama

Açıklama

Timer2 kullanarak PORB bağlı ledleri yakıp söndüren uygulaması yapılmıştır.

Şema

pic-timer2-kullanarak-led-yakip-sondurme

Kod

SAYAC EQU 0X20

ORG 0X00
GOTO PROGRAM
ORG 0X04
GOTO KESME

PROGRAM
BANKSEL TRISB
CLRF TRISB
BANKSEL TRISA
MOVLW 0xFF
MOVWF TRISA
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
CLRF PORTA
BANKSEL PIE1
BSF PIE1,TMR2IE
BANKSEL PR2
MOVLW D'125'
MOVWF PR2
BANKSEL T2CON
MOVLW B'00111100'
MOVWF T2CON
BANKSEL INTCON
BSF INTCON,GIE
BSF INTCON,PEIE
GOTO DONGU

DONGU
GOTO DONGU

KESME
BANKSEL PIR1
BCF PIR1,TMR2IF
BANKSEL PORTB
COMF PORTB,F
RETFIE
END

Girl Eating Pizza

Cluster modülü sayesinde, birden fazla CPU çekirdeğinden yararlanarak bir Node.js uygulamasının performansını ve ölçeklenebilirliğini geliştirmek için kullanılabilir.

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Üs sonuçunu $s4 registerına kaydeder. Kod.datax .word 701y .word 701.textmain addi $16,$0,0 # i degeri ( üs ka

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar. Kod# örnek program yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu d

Girl Eating Pizza

PS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar.Üs sonuçunu $s0 registerına kaydeder. Kod.datastr .asciiz x=str1 .asciiz

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicspublic class ucgen extends Applet implements Runnable{ private int x int y int z int t

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicsimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseListenerimport java.awt.event.MouseMotionListen

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseMotionListenerpublic class mouseekseni extends Applet implements MouseMo

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletpublic class merdiven extends Applet { public void paint(Graphics a){ int sayac=0 //TOP NASIL ZIPLATILIR

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.*import javax.swing.JOptionPanepublic class Joptionapplet extends Applet { String sayi1,sayi2 int buyuksayi public void ini