PHP Variables (Degişkenler)

Tanım

Değişkenler, belli bir değer tutar ve programın herhangi bir yerinde o değerleri kullanmamızı sağlar.

  • Değişken isimleri $ (dolar işareti) ile başlamalıdır.
  • Değişken isimleri Türkçe karakter içermemelidir.
  • Değişken isimleri bir harf veya alt çizgi işareti ile başlayabilir.
  • Değişken isimleri büyük küçük harfe duyarlıdır.

 

Giriş

<?php

$string = "KodSözlük";

$char = 'K';

$integer = 2017;

$float = 2.456;

$boolean = true;


echo $string ." ". $integer . "'de kuruldu."


?>

 

Çıkış

KodSözlük 2017'de kuruldu.